·     دربيكرانه زندگي دو چيز افسونم ميكند 1-آبي آسمان را كه ميبينم و ميدانم كه نيست.2-خدارا كه نميبينم و ميدانم كه هست.

 

·         ما لحظه ها را ميگذرانديم تا به خوشبختي برسيم افسوس خوشبختي همان لحظه ها بود که ميگذرانديم .

                  ·     سنگي که طاقت ضربه هاي تيشه را ندارد تنديس زيبايي نخواهد شد از زخم تيشه خسته نشو که وجودت شايسته تنديسي زيباست. 

·         وقتي اين همه اشتباهات جديد وجود دارد که مي توان مرتکب شد، چرا بايد همان قديمي ها را تکرار کرد. 

 

·         فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی!

 

·         سریع ترین راه دریافت عشق بخشیدن آن به دیگران است.

  

·   آرزوهاتو یه جا یاداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری دیروز آرزوشو کردی 

 

·         زندگي کتابي است پرماجرا ، هيچگاه آنرا به خاطر يک ورقش دور مينداز 

 

·         حکايت جالبي است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمي کنند 

 

·    انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه مي‌گذرد،اين والاترين راه است. راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است. و راه سوم از تجربه مي‌گذرد، اين تلخ‌ترين راه است.

 

+ نوشته شده توسط درنا در دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶ و ساعت ۷:۳۹ قبل از ظهر |